Vi är styrelsen för Made in Laholm. Har du frågor kring medlemskap eller hur det är att verka och driva företag i Laholms kommun, tveka inte att höra dig till oss.

Styrelsen

Ordförande
Mariann Erlandsson, Orphelia Inredning AB, Mellby
E-post: info@oi.se

Vice ordförande
Peter Wallgren, Halle, Laholm
E-post: peter.wallgren@halle.se

Kassör
Göte Persson, Mellbystrand
E-Post: gotepersson05@telia.com

Sekreterare
Ebbe Johansson, Lilla Tjärby
E-post: ehjkonsult@gmail.com

Ledamot
Stefan Petersson, MSL International, Laholm
E.post: stefan.petersson@spinnab.se

Ledamot
Eskil Hartman, Laga Rostfritt, Knäred
E-post: eskil@lagarostfritt.se

Suppleant
Anna Bjelm, Diab, Laholm
E-post: anna.bjelm@se.diabgroup.com

Suppleant
Henrik Assarsson, Metabytes, Laholm
E-post: henrik@metabytes.se